חיפוש

מהן עבירות תקיפת שוטר

החוק הישראלי אוסר על ביצוע עבירות תקיפה אך הוא מייחס חומרה יתרה לתקיפת שוטרים לאור תפקידם המרכזי ביישום שלטון החוק במדינה. במאמר זה נפרט את ההגנות המשפטיות הניתנות לשוטרים בעת מילוי תפקידם רשויות החוק בישראל מתייחסות בחומרה לתקיפה של שוטרים.

יחס מיוחד נועד להרתיע מפני תקיפת נציגי החוק ולספק לשוטרים תחושה כי המדינה לא תאפשר לפגוע בנציגי שלטון החוק. אדם המואשם בתקיפת שוטר מוטב שיפנה אל עורך דין פלילי שיסייע לו להתמודד עם מצבו הבעייתי.

 

המסגרת החוקית – תקיפת שוטר בעת מילוי תפקידו

ב-1952 חוקק "חוק לתיקון דיני העונשין (תקיפת שוטרים)" בו מפורטות עבירות של תקיפת שוטרים והעונשים האפשריים בהתאם לחומרת התקיפה. החוק מבחין בין שלושה מצבים שונים. הראשון הוא "תקיפת שוטר בשעת מילוי תפקידו" המתאר מצב בו "הותקף שוטר כשהוא ממלא תפקידו כחוק או אדם אחר העוזר לשוטר". על פי סעיף זה דינו  של התוקף מאסר של לפחות חודש עד שלוש שנים.

 

תקיפה בנסיבות מחמירות

הענישה החמורה ביותר היא במקרים של "תקיפת שוטר בנסיבות מחמירות" המתרחשת כאשר שוטר מותקף בעת מילוי תפקידו (א) "בכוונה להכשילו בתפקידו או למנוע או להפריע בעדו מלמלאו" (ב) "כשהתוקף מזויין בכלי ירייה, אלה, מקל, אבן או כלי אחר" (ג) "כשתקיפה נעשית עלי ידי יותר משלושה אנשים בצוותא". על עבירות אלה צפויים התוקפים להישלח למאסר של לפחות שלושה חודשים ועד חמש שנים.

 

הפרעה בעת מילוי תפקידו

כמו כן החוק מתייחס למצב של "הפרעה לשוטר בשעת מילוי תפקידו" במקרה זה בו נעשה מעשה שכוונתו להפריע לשוטר בעת מילוי תפקידו "או להפריע לאדם אחר או להכשילו מלעזור לשוטר" העונש הקבוע בחוק הוא מאסר של לפחות שבועיים ועד שלוש שנים". עורך דין מיומן המייצג לקוח במואשם בעבירות אלה יפעל לביטול או הפחתת האישומים לסעיף של הפרעה.

 

מהי תקיפה?

בחוק מתייחסים, בין השאר, למצבים של תקיפה. סעיף 378 לחוק העונשין מגדיר עבירת תקיפה בשורה של מצבים בהם תוקף, "המכה אדם, נוגע בו, דוחפו או מפעיל על גופו כוח בדרך אחרת, במישרין או בעקיפין, בלא הסכמתו או בהסכמתו שהושגה בתרמית – הרי זו תקיפה".

כמו כן, ישנו הסבר כי תקיפה יכולה להיחשב, "הפעלת כוח – לרבות הפעלת חום, אור, חשמל, גז, ריח או כל דבר או חומר אחר, אם הפעילו אותם במידה שיש בה כדי לגרום נזק או אי נוחות."

 

טכנולוגיה בשירות החוק

במשך שנים חקירות וכתבי אישום על תקיפת שוטרים התבססו על עדות השוטרים המותקפים ועדי ראייה, אם היו. בשנים האחרונות נוסף כלי טכנולוגי היכול לסייע הן לתביעה והן לעורכי דין המייצגים חשודים בתקיפות שוטרים.

מצלמות הגוף ששוטרים מחויבים לשאת, מצלמות אבטחה המותקנות ביותר ויותר מקומות, וטלפונים חכמים של הציבור הרחב המרבה לתעד התרחשויות חריגות הובילו ליותר ויותר מקרים המתועדים, לפעמים ממספר נקודות מבט, ומעניקים תמונה מלאה של ההתרחשויות בלי להיות תלויים בעדויות המעורבים.

מצבים אלה מאפשרים לתביעה לבסס אישומים נגד תוקפי שוטרים אך באותה מידה גם להביא לזיכוי נאשמים או להפחתת סעיפי אישום במקרים בהם העדויות אינן תואמות לסרטונים.

עבירות

אולי יעניין אותך