חיפוש

מי זכאי לפנסיית נכות וכיצד אתה יכול לקבל אותה

פנסיית נכות היא קצבה חודשית. הקצבה משולמת לעמיתים בקרן פנסיה בשל מצב הבריאותי.

אובן כושר העבודה שלהם צריך להיפגע לפחות ב-25%.

כתוצאה מפגיעה מכושר עבודה זו, הם אינם מסוגלים לעבוד בעבודה התואמת את היכולות שלהם המבוססות על הכשרתם, השכלתם וגם ניסיונם.

 

מי זכאי לכך

למעשה בכדי להיות קודם כל זכאי לכך, עליך להיות עמית בקרן פנסיה. קרן הפנסיה צריכה לענות על ארבעה תנאים כגון:

אינו יכול לעבוד 

כלומר, אותו אדם אינו מסוגל לעבוד בעבודה שלו או בכל עבודה אחרת שמתאימה לו לפי הניסיון, הכשרה וההשכלה שלו לפחות מ-90 ימים רצופים.

 

תאונה 

כאשר אינו יכול לעבוד עקב מחלה, פגיעה או תאונה ואיבד לפחות 25% מכושרו לעבוד.

 

עמית פעיל 

כאשר אותו אדם הוא פעיל בקרן הפנסיה במועד שבו הוא איבד את כושר עבודתו. כלומר מבוצעות לחיסכון הפנסיוני שלו הפרשות מידי חודש, או במקרה שלא עברו 5 חודשים מאז ההפקדה האחרונה שביצע לחשבון הפנסיה שלו. מבטוחים שאינם מפקידים בשוטף כסף לפנסיה, אינם זכאים לפנסיית נכות.

 

פגיעה עצמית 

במקרה והנכות שנגרמה היא כתוצאה מכך שהעמית פגע פגיעה מכוונת בעצמו. אך נדרש תשלום של 12 חודשים רצופים לקרן פנסיה.

 

מימוש זכויות

קודם כל, עליך להגיש לקרן הפנסיה שלכם תביעה לפנסיית נכות. במקרה והנכות נגרמה עקב תאונות עבודה, או פעולות איבה, או שירות בצה״ל ועוד, על המבוטח למצות את הזכויות שלו מול מוסד ביטוח לאומי ומשרד הביטחון, במקביל והוא מגיש את התביעה לקבל פנסיית נכות. תשלום פנסיית הנכות תתבצע בכל שקרן הפנסיה תתחיל לשלם לכם את פנסיית הנכות החל מיום ה-91 מהמועמד בו אירע אירוע נכות.

המועד יקבע לפי הוועדה הרפואית. התשלום עצמו כולל תשלום רטרואקטיבי עבור 90 הימים הראשונים. למעשה, פנסיית הנכות תשולם על עוד המבוטח מוכר כנכה, בין אם מדובר לפרק זמן או לצמיתות. הפנסיה תשלום עד למועד שאותו אדם מגיע לגיל פרישה מהעבודה, שבו בעצם הוא זכאי לקבלת קצבת פנסיה חודשית.

 

דברים נוספים שחשוב להכיר

הזכאות לקצבה לא מותנת בוותק של המבוטח בקרן הפנסיה. המבוטח מוכר כעמית בקרן כבר מיומי הראשון בחברת הפנסיה. אך, במקרה ומצבו של המבוטח הדרדר במשך הזמן, תנאי הזכאות לפנסיה היא בכך שהמבוטח השלים לפחות חמש שנים בקרן הפנסיה. חשוב להכיר גם שאין קשר בגובה החיסכון שצבור. במקרה של נכות, התשלום ישלם לפי משכרותו והיקף הכיסוי שלו בביטוח.

 

לסיכום

פנסיה נכות היא קצבה חודשית המשולמת לאנשים שעמיתים בקרן פנסיה, כאשר כושר העבודה שלהם נפגע לפחות ב-25%. זכאות לפנסיית נכות יכולה להשתנות מקרן אחת לאחרת, מומלץ לבדוק את התקנון של הקרן שאתם מבוטחים בה על התנאים והזכאות. גובה הקצבה נקבע לפי אחוזי הנכות, הגיל, שיעור ההפרשה, שכרם והמסלול שבו בחרו להשקיע את הכספים המופרשים לקרן פנסיה שלהם.

 

מחשבון

אולי יעניין אותך