חיפוש

התהליכים לביטול עיקול משכורת

עיקול משכורת הוא הליך מורכב שיש לו השפעה נרחבת על האדם שהוטל עליו העיקול. לכן במצב שבו מוגש כנגדכם עיקול משכורת, יש אפשרויות לפעולה, מומלץ לבצע את התהליכים עם עורך דין מקצועי ומיומן המכיר את התחום, זאת על מנת להעמיד את הטענות הטובות ביותר לצורך הבקשה לביטול העיקול.

 

מהו עיקול משכורת

עיקול משכורת הוא הליך שבו בשל חוב של אדם במהלך הליך של פניה לבית המשפט על ידי הנושים מטיל בית המשפט על החייב עיקול על המשכורת של החייב. במצב זה חלק מן המשכורת המגיעה לחייב בגין עבודתו תעבור היישר אל הנושים מבלי שתגיע כלל אל חשבון הבנק של החייב. הפעולה מתבצעת באמצעות הנחיה מבית משפט למעסיק של החייב, הנחיה שהיא כמו צו בית משפט שחובה לעמוד בה.

 

בקשה לביטול צו עיקול משכורת

הדרך העיקרית והמקובלת ביותר לבקשת הסרת העיקול, היא הגשת בקשה לביטול צו העיקול שעדיף שתתבצע על ידי עו"ד ביטול עיקול משכורת שיציל אתכם. היות שהבקשה המוגשת היא עניין משפטי לכל דבר ועניין וצריכה לעמוד בדרישות המחמירות של ההוצאה לפועל. מידה וייפול בבקשת הביטול פגם, היא עלולה להידחות

תמונת עיטור שכר

מה יכולים להיות התנאים לביטול הצו של עיקול משכורת?

בכדי שהבקשה לביטול עיקול המשכורת תקבל תוקף ותוכל להתקבל על ידי בית המשפט או ההוצאה לפועל, יש לעמוד במספר תנאים :

 • תשלום מלא של כל החוב שבגינו הוטל העיקול.
 • להוכיח שהחוב שבגינו הוטל העיקול איננו אפשרי לגביה בשום צורה שהיא.
 • העיקול מותיר את החייב ללא יכולת להתפרנס בכבוד ולדאוג לילדיו ומשפחתו.
 • בשל העיקול על המשכורת, אין באפשרות החייב למלא את חובותיו עבור הנושים הנותרים.

 

איך מגישים בקשה לביטול עיקול משכורת

בקשה לביטול עיקול על משכורת הוא בסופו של דבר הליך בירוקרטי שיש לבצע במערכות של משרד המשפטים באמצעות מספר דרכים. בכל אופן מומלץ מאד לבצע את הבקשה באמצעות עו"ד ביטול עיקול משכורת שיציל אתכם. ההליך הוא הליך בירוקרטי משפטי שמומלץ לעשות אוו בצורה נכונה וללא טעויות. הבקשה לביטול עיקול משכורת נערכת בטופס הנקרא טופס בקשה כללית) טופס 988).

את הטופס אפשר להגיש באחת מהדרכים הבאות :

 • הגעה פיזית אל לשכת ההוצאה לפועל שבה ניתנה ההנחיה לעיקול המשכורת.
 • באמצעות אתר האינטרנט של לשכת ההוצאה לפועל.

 

איזה מסמכים יש לצרף לבקשה בגין ביטול עיקול המשכורת ?

ביחד עם טופס הבקשה לביטול עיקול המשכורת יש לצרף מסמכים נלווים נדרשים שיש להם חשיבות רבה לצורך הגשת הבקשה וללא הגשתם הבקשה תידחה לאלתר. אלו הם המסמכים הדרושים :

 • העתק של צו העיקול עצמו
 • כל מסמך היכול להעיד על מצבו הכלכלי של מגיש הבקשה ובתוך כך דוחות של מס הכנסה, תלושי שכר, תלושי משכורת ועוד.
 • צילום של תעודת הזהות של המבקש.

 

מהו ההליך לאחר הגשת הבקשה

במידה והרשם בלשכת ההוצאה לפועל יקבל את הבקשה לביטול העיקול, עוד בטרם יאשר אותה הוא יפעל בצורה הבאה :

 • הבקשה תבחן על ידי הרשם במשרדי ההוצאה לפועל.
 • יתקיים דיון בהשתתפות הנושה והחייב. במהלך הדיון ישמיעו שני הצדדים את טענותיהם.
 • הדיין יבחן את הטיעונים וישקול אותם.
 • תתקבל החלטה שיכולה להיות דחיית הבקשה, השארת המצב כפי שהוא, או לעיתים גם החמרה בתנאים של מגיש הבקשה.
 • במקרה של דחיית הבקשה עומדת למגיש הבקשה הזכות להגיש ערעור על ההחלטה לבית המשפט המחוזי

הודעת עיקול

אולי יעניין אותך