חיפוש

אלימות נשים

אלימות נגד נשים היתה בעבר, ועודנה גם כיום, נפוצה מאוד. אף שיש נטייה ליחס אותה לסוגים או לחלקים מסוימים של האוכלוסייה, האמת המצערת היא שאלימות כזאת נפוצה בכל העולם, ובכלל זה במדינת ישראל, בכל המגזרים. ישנם כמה וכמה סוגים של אלימות נשים והמאמר להלן יסקור אותם בקצרה.

מהי בעצם אלימות נגד נשים? מהם הסוגים השונים של אלימות מהסוג הזה? איך צריך לפעול על מנת למגר את התופעה הזאת? מהו היקף האלימות כנגד נשים בישראל? איך יכול עו"ד פלילי לסייע למי שנפגעה כתוצאה מאלימות כאמור בעשיית צדק? המאמר לעיל הוא חשוב וכדאי לקרוא אותו על מנת להגביר את המודעות לנושא.

 

מהי אלימות נגד נשים?

ההגדרה הפשטנית, אך גם הנכונה ביותר, של אלימות נשים היא כדלקמן: אלימות נגד נשים הינה מעשה אלימות המתבצע כנגד נשים בשל המגדר שלהן, קרי בגלל עצם היותן נשים. כבר הוזכרה לעיל העובדה שאלימות כזאת נפוצה בכל העולם ואיננה מאפיינת מגזרים ספציפיים. עם זאת, יש מגזרים באוכלוסייה בישראל ששם האלימות כאמור נפוצה הרבה יותר מאשר במגזרים אחרים.

מחקר בנושא, שהוגש לכנסת בשנת 2006, מצביע על העובדה שאין נתונים מדויקים על היקף התופעה. נקודת המוצא של מגישי הדו"ח היא שבלא מעט מקרים לא מוגשת תלונה כנגד העבריינים, לא על ידי קורבן האלימות ולא על ידי אדם אחר המודע לקיומה של אלימות נגד אישה. עו"ד פלילי יכול לסייע הן בהגשת התלונה והן בליווי הנפגעת עד למיצוי הדין עם הפוגע או הפוגעים.

 

סוגים שונים של אלימות נשים

המושג אלימות נשים מתפרש על פני כמה סוגים משמעותיים של אלימות. עם הסוגים כאמור ניתן למנות כדלקמן:

  1. אלימות מינית: תקיפה מינית על ידי התוקף או תקיפה בעלת אופי מיני יכול להיכנס לכאן גם עבירות סמים – כלומר סם האונס, כולל תקיפה באמצעות חפץ.
  2. אלימות במשפחה: אלימות בין בני זוג, או אלימות כנגד בני משפחה אחרים.
  3. אלימות נפשית: האלימות כנגד אישה לא חייבת להיות בעלת אופי מיני, או לבוא לידי ביטוי בתקיפה פיזית. לעיתים מזומנות מדובר באלימות נפשית על כל המשתמע ממנה. מדובר באיומים, הטלת אימה, אלימות כלכלית, השפלה, בידוד חברתי ועוד. הדבר חמור שבעתיים, אם קיימת לכאורה תלות של האישה בתוקף בכל הנוגע לפרנסה ומחיה.

מבחינה חוקית, כל אחד מסוגי האלימות כנגד נשים שהוזכרו לעיל מהווים עילה להגשת תביעה כנגד המתעלל. עו"ד פלילי עשוי לסייע לתביעה, אבל יכול גם להגן על הנתבע.

 

אלימות נשים – איך לפעול על מנת למגר את התופעה

מיגור התופעה של אלימות נשים איננו עניין פשוט. מדובר בשינוי תודעתי משמעותי ובהטמעת התובנה שאלימות נגד נשים היא אסורה. מעבר לענישה החוקית, מדובר בהטמעת מנטליות חדשה. בנוסף, חשוב מאוד להחמיר את הענישה ולהפוך את האלימות נגד נשים לבלתי משתלמת בעליל.

במדינת ישראל, בניגוד למה שנהוג במרבית המדינות באזור, הענישה הקבועה בחוק העונשין בצידה של אלימות נשים, היא מחמירה לכאורה. ועדיין, היא איננה מרתיעה גורמים ששמו לעצמם למטרה לפגוע בנשים. יחד עם זאת, עו"ד פלילי איכותי עשוי להביא למיצוי הדין עם הנאשם ולגזר דין מרתיע. בנוסף, קיימת ועומדת לזכות הנפגעת האפשרות להגיש תביעת פיצויים נפרדת כנגד הפוגע.

 

מהו היקף התופעה של אלימות נשים בישראל

למרות לא מעט מחקרים שנערכו, ההיקף המדויק של תופעת אלימות נשים איננו ידוע במלואו. אחת הסיבות המרכזיות לכך היא הרתיעה של נשים רבות מפני הגשת תלונה במשטרה.

חלק מהסיבות לאי הגשת התלונה הן כדלקמן:

  • עונש לא מרתיע: העונשים שמקבלים גברים אלימים אינם מרתיעים דיה. בדרך כלל הענישה מסתכמת במספר חודשי מאסר, כשלרוב הענישה אינה משקפת את חומרת העבירה.
  • סגירת מרבית התיקים: מחקרים שונים מראים כי מרבית התיקים המוגשים בגין אלימות נגד נשים נסגרים מסיבות שונות. אחת הסיבות המרכזיות לסגירת תיקים כאלה הינה העדר הוכחות. מלכתחילה, פחות משליש מהתיקים מוגשים לתביעה. מתוך אלה, רק חלק קטן מהמקרים אכן מסתכם בתביעה. מאלה, רק חלק מהתביעות מסתיים בענישה. גם הענישה הזאת, כפי שכבר הוזכר לעיל, אינה מרתיעה מספיק.
  • חשש של המתלוננות: לא אחת, מתלוננות פוטנציאליות חוששות בדיוק משני הסעיפים לעיל – ענישה לא מרתיעה או האפשרות שהיא יותר מסבירה לסגירת התיק לפני המשפט. גם כשהמשפט מתחיל, הסבירות שהוא יסתיים בהרשעה איננה גבוהה.

תופעת האלימות כלפי נשים היא בהחלט תופעה מבישה. הענישה המקלה, יחד עם הרתיעה של נשים רבות מהגשת תביעה, רק מעצימה את התופעה. עם זאת, הסתייעות בשירותיו של עו"ד פלילי מיומן עשויה להטות את הכף לטובת הנפגעת. עורך הדין ימקד את החקירה ויפעל למציאת הדרך הנאותה לבסס את ההאשמות כנגד מי שהפעיל אלימות כנגד אישה. ככל שההאשמות מבוססות יותר וככל שההוכחות לאלימות הן מרובות יותר, כך הסיכויים לפסיקה מרתיעה עשויים להיות גבוהים יותר.

 

אלימות נשים – באילו דרכים עו"ד פלילי יכול לסייע לאישה במצוקה

אישה אשר חוותה אלימות עלולה, בחלק מהמקרים, להירתע מהגשת תביעה כנגד מי שהפעיל בעבר או מפעיל בהווה אלימות כלפיה. הגברת המוטיבציה להגיש תביעות בגין אלימות נשים עשויה להתממש אם בתי המשפט ייפסקו במקרים רבים יותר לחובת הנאשם. עו"ד פלילי איכותי המכיר את הנושא ויכול לפעול להשגת המטרה עשויה להביא את בית המשפט לפסוק בצורה נחרצת כנגד העבריין.

גם גזר הדין צריך להיות מרתיע ולהוות ציון דרך חשוב. בהמשך, מסייע עורך הדין בהגשת תביעת פיצויים אזרחית כנגד הפוגע. התביעה הפלילית מוגשת על ידי המדינה, ובמסגרתה עשויים השופטים לפסוק בהתאם לחוק. ואולם תביעת נזיקים אזרחית עשויה להניב פסיקה משמעותית, בעיקר תשלום פיצויים לתובעת. זאת, כאשר ניתן להשתמש בפסק הדין במשפט הפלילי בתביעה האזרחית. באופן הזה המשפט עשוי להסתיים במהירות ובתוצאה הרצויה.

אלימות נגד נשים

אולי יעניין אותך