חיפוש

איך להשיג פטור ממס הכנסה בשלבים בודדים בלבד?

ישנן כמה פרוצדורות ספורות אותם תאלצו לעשות בדרך לקבלת פטור ממס הכנסה על ידי רשות המיסים בשיתוף עם הביטוח הלאומי. ישנן ארבעה סיבות אותן נפרט מטה לקבלת פטור זמני או קבוע ממס הכנסה. אם אתם מעוניינים לדעת אם יש באפשרותכם להוציא פטור ממס הכנסה אתם מוזמנים להמשיך לקרוא. 

 

מי רשאים להגיש בקשה לפטור ממס הכנסה?

  • מי שנקבעו לו אחוזי נכות על פי: חוק הנכים (תגמולים ושיקום), חוק נכי מלחמה בנאצים, חוק הביטוח הלאומי, חוק התגמולים לנפגעי פעולות האיבה.

רק אלו הכתובים מעלה רשאים למלא את טופס הבקשה לקבלת פטור ממס הכנסה. את הטופס ניתן למצוא באתר של הביטוח הלאומי באינטרנט.

 

מי זכאי לפטור ממס הכנסה?

האנשים שזכאיים לפטור הם אלו שנקבעו להם לפחות 90% נכות לצמיתות או לתקופה זמנית של מעל 185 ימים. למי שנקבעו לו 75% נכות יהיה זכאי לקבל הקלות במס קופות הגמל בלבד. אם יש לך יותר מליקוי אחד, ניתן לחשב את סך אחוזי הנכות שברשותך באמצעות מחשבון שנמצא באתר לביטוח לאומי באינטרנט, בו תוכל לקבל את מספר אחוזי הנכות המשוקללים של כל הליקויים שיש לך.

 

כיצד ניתן להגיש בקשה לפטור?

כדי שביטוח לאומי יוכלו לבדוק את הזכאות שיש ברשותך לפטור תאלץ למלא מספר טפסים ולהגיש אותם למס הכנסה:

  1. טופס בקשה לקביעת אחוזי נכות
  2. תשלום אגרה בסך של 659 ₪ (ניתן לשלם בסניף ביטוח לאומי, לפקיד במשרדי שומה או באתר האינטרנט של הביטוח הלאומי).
  3. אישורים רפואיים או מסמכים על אחוזי נכות שניתנו לך על ידי ועדות אחרות או משרדים אחרים כגון: משרד הבריאות, משרד הביטחון וכו'.

את המסמכים עליך להגיש לסניף מס הכנסה הקרוב לביתך. לאחר שפקיד השומה יעביר את המסמכים לביטוח הלאומי תקבע לך ועדה רפואית.

 

שלב אחרון? בדיקה בוועדה הרפואית לענייני מס:

בוועדה הרפואית לענייני מס הכנסה יושבים מזכיר ורופא מומחה אשר יבחנו את המקרה טרם כניסתך לוועדה. עם כניסתך אל החדר תוצג בפני הועדה ותתבקש להציג תעודה מזהה. עליך לדבר באופן ברור ולהציג את תלונתך לרופא ולחתום על אישור תלונתך והסכמתך להיבדק על ידי רופא הועדה שמולך.

הרופא ישאל אותך מספר שאלות ואם יעלה הצורך הוא יבצע בך גם בדיקה גופנית. עם סיום הבדיקה עליך לצאת מהחדר והרופא יסכם את הממצאים ויקבע את החלטתו על פי החוק. עם קבלת ההחלטה יועבר הפרוטוקול בצירוף כל המסמכים למס הכנסה. פקיד שומה במס הכנסה ישלח אליך מכתב עם ההחלטה שהתקבלה.

 

ערעור על החלטת הועדה

יש לך הזכות לערער על החלטת הועדה הרפואית בתוך 45 ימים. בצירוף תשלום בסך 950ש"ח. חשוב לציין כי גם מס הכנסה רשאים לערער על ההחלטה של הועדה הרפואית בנושא הזה ולכן עליכם להיות מוכנים לגם אפשרות כזו.

מס הכנסה

אולי יעניין אותך